เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด (CCTV Camera)
ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV Camera) ได้มีส่วนสำคัญในดำเนินธุรกิจทางด้านต่างๆเป็นอย่างมาก ด้วยการทำงานผ่านระบบการเชื่อมต่อแบบดิจิตอล ที่ทำการจัดเก็บข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ และควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าหมดกังวลกับข้อจำกัดทางด้านต่างๆ อีกทั้งช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกสบายและไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะระบบการทำงานแบบ monitor controlling จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลของกล้องวงจรปิดผ่านระบบส่วนกลางได้ทันที แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ตาม
คุณสมบัติของกล้องวงจรปิด
ระบบรักษาความปลอดภัย.
- เฝ้าระวังความปลอดภัยของอุปกรณ์ บุคคล หรือสถานที่สำคัญต่างๆ
- เก็บบันทึกข้อมูลหลักฐานต่างๆ ในการระบุสิ่งที่ผิดปกติ หรือบุคคลที่กระทำผิด
ระบบตรวจสอบและการทำงานอื่นๆ
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือบุคคลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
- บันทึกเหตุการณ์สำคัญ หรือรายงานประชุม
- ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ
ประเภทของอุปกรณ์ CCTV (ที่เราจำหน่าย)
ระบบกล้องวงจรปิด
สำหรับรักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัย
คุณสมบัติy
-บันทึกภาพในบริเวณพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกจากบุคคลภายน
- ดูภาพได้จากนอกสถานที่ด้วยระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IP และสามารถดูได้พร้อมกันได้มากกว่า 1 กล้อง
- มี Feature การทำงานที่ทันสมัย อาทิเช่น ระบบ Motion Detection , SMS Alarm , Scheduling , Remote View เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างสูงสุด
- สามารถทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆได้ เช่น ระบบ Access Control , Alarm System เป็นต้น

เนื้อหาภาพรวม
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัยนี้ ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ของท่านได้ไม่ว่าท่านจะยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยระบบการเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เน็ตนี้จะช่วยให้ท่านสามารถได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งสามารถบันทึกข้อมูลภาพของกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้ นอกจากนี้ท่านสามารถใช้เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของคนที่อาศัยอยู่ในที่พักของท่านเพื่อป้องกันหรือควบคุมอุบัติเหตุทางด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
โดยรูปแบบการทำงานด้วยระบบ TCP/IP สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมการเข้าออก ( Access Control ) หรือระบบสัญญานกันขโมย ( Alarm System ) เป็นต้น

อุปกรณ์สำหรับระบบกล้องวงจรปิดในที่พักอาศัย
1.กล้องวงจรปิด
2.ADSL Router
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ .

ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัยของร้านค้าปลีก ( Network Camera for Retail Store )
ประโยชน์ที่ได้จากการติดตั้งระบบ IP camera สำหรับร้านค้าปลีก
-สามารถใช้งานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยภายในร้านแต่ละสาขาได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีสินค้าสูญหาย หรือการโจรกรรม
- สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการส่งข้อความเตือน (SMS)เข้าโทรศัพท์มือถือ หรือการส่ง E-Mail ให้กับผู้ใช้ อย่างทันท่วงทีเพื่อสามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว -สามารถนำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อีกทั้งสามารถทำการ Backup ข้อมูลใส่ CD-ROM ได้ .

เนื้อหาโดยรวม
การนำระบบกล้อง IP Camera มาใช้งานกับร้านค้าปลีกนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย เช่น การเฝ้าดูพฤติกรรมการทำงานของพนักงานภายในร้าน การใช้งานร่วมกับระบบ POS หรือแม้กระทั่งใช้งานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆที่มีอยู่ในร้าน เพื่อให้การบริหารงานต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Network Camera for Industrial System )
ประโยชน์
- เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับระบบรักษาความปลอดภัย
- สามารถควบคุมการทำงานผ่านกล้องวงจรปิดได้
-บันทึกภาพและเผ้าตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและพื้นที่ต่างๆภายในโรงงาน - สามารถแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS หรือ E-Mail ได้
- มีระบบจับความเคลื่อนไหวภาพ (Motion Detection)
- สามารถทำงานร่วมกับระบบ Alarm และ Access Control ได้ .
เนื้อหาโดยรวม
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของท่านได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน หรือการระงับการทำงานของเครื่องจักรในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น อีกทั้งสามารถดูข้อมูลภาพย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงรูปแบบการผลิตให้พัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน (Network Video City Surveillance System)
ประโยชน์
- รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ และ เฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม
- ตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
- ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง
- อำนวยความสะดวกในการควบคุมจราจร
เนื้อหาภาพรวม
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนเป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ค เช่น ระบบ LAN ระบบWAN และ Internet มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด ทำให้สามารถดูภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังสามารถดูภาพได้จาก PDA หรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย โดยระบบจะทำการบันทึกภาพเก็บไว้สำหรับดูย้อนหลังหรือตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถกำหนดให้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามหรือการแสดงภาพในเวลากลางคืนได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากนี้เทคโนโลยี IP Camera ได้ถูกนำมาใช้ในงานจราจรเพื่อช่วยตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งการตรวจสอบสภาพการจราจร รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการประมวลผลจากภาพ เช่น ระบบการนับจำนวน ( Counting) การใช้เพื่อบันทึกป้ายทะเบียนรถ ( License Plate) เป็นต้น
Copyright 2010 © true connect co.,ltd.