บริษัททรูคอนเน็คท์ ผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้งศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านไอทีและด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 โดยบริษัทฯได้ให้บริการออกแบบและติดตั้งศูนย์ข้อมูล ( Data Center ) ตั้งแต่การให้คำแนะนำเรื่องสถานที่ใช้ในการก่อสร้าง ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้น รวมถึงการออกแบบระบบต่าง ๆ อาทิเช่น งานด้านระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันอัคคีภัยความไวสูง ระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำใต้พื้นยก งานระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอย่างครบครัน