บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งเครือข่าย VoIP (Voice Over Internet Protocol) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเราได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคตอันใกล้นี้ อันเป็นลักษณะการรวบรวมเทคโนโลยีที่หลากหลายไว้ในโครงข่ายเดียว ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ทั้ง สัญญาณเสียง, ข้อมูลและภาพภายใต้โครงข่ายแบบแพ็คเกจ โดยการส่งข้อมูลทั้งสัญญาณภาพและเสียงเป็นชุดของข้อมูล ที่สัญญาณเสียงจะถูกแปลงเป็นหน่วยของข้อมูลก่อนที่จะถูกส่งผ่านโครงข่าย โดยใช้ไอพีโปรโตคอล (Internet working Protocol :IP) ซึ่งเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนขององค์กร, หน่วยงานหรือบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ.