จากวิกฤตภัยน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศ ทำให้พี่น้องชาวไทยหลายจังหวัด ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย และขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด จึงเป็นสื่อกลางในการรวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากหน่วยงาน ภายในอาคารเอสวีซิตี้ ทาวเวอร์ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบสิ่งของบริจาคทั้งหมดไปยังศูนย์รับสิ่งของบริจาคในโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา โดยทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธารน้ำใจจากทุกหน่วยงานที่มอบให้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชีวิตของผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ดีขึ้น ตามลำดับ


Page:     1
Copyright 2010 © true connect co.,ltd.