Overview of Technology Data Center.
ระบบไอทีในยุคปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจของหน่วยงานหรือองค์กรทุกภาคส่วน ตั้งแต่งานระดับบุคคลไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ทำให้เทคโนโลยีด้านไอทีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้น
เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (Data Center) จึงถือเป็นกลยุทธ์หลักทางธุรกิจที่ช่วยให้องค์กรมีเสถียรภาพในการดำเนินงานอีกทั้งช่วยป้องกันระบบฐานข้อมูลให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องรองรับการขยายตัวขององค์กรและเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์จากการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล Data Center
- ช่วยลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่าย
- ประหยัดพลังงานจากการควบรวมหลายแอพลิเคชั่นเป็นหนี่ง และใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นลง
- สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางได้อย่างสะดวกสบาย
- ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ระบบไฟฟ้า - เราได้ออกแบบให้ระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้มีพลังงานเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยการเตรียมอุปกรณ์สำรองที่สามารถถอดปิดระบบการทำงานได้ นอกจากนี้ยังมีระบบกรองกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคก์ ด้วยระบบการทำงานของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS ที่มีแบตเตอร์รี่สำรองขนาดใหญ่พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น - ด้วยการติดตั้งระบบดังกล่าวจะทำให้อุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center) สามารถทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดเวลา โดยเราได้ควบคุมให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานที่อุณหภูมิต่างกันไม่เกิน 3 องศา และรักษาความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ระบบป้องกันอัคคีภัย - อัคคีภัยที่สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น จะได้รับการป้องกันด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ด้วยรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งตามจุดต่างๆและระบบหัวฉีดน้ำเฉพาะจุด นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น
- ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด (FM 200)
- ระบบดับเพลิงอัติโนมัติแบบหมอกน้ำ
ระบบควบคุมการเข้าออก – เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร เราได้มีเทคโนโลยีการควบคุมบุคคลเข้า-ออกภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center) อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น
ระบบสแกนลายนิ้วมือ
กล้องวงจรปิด
ระบบฐานข้อมูลในการยืนยันตัวบุคคล
มาตรฐานการทำงานในระดับสากล ISO 9001 : 2008
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าของ บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพในระดับสากล ISO 9001 : 2008 ที่เป็นการการันตีถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของลูกค้าและองค์กร

ทีมงานที่คุณวางใจ ( Professional Service )
บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัดให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานที่มีทักษะความชำนาญ ตั้งแต่การสำรวจสถานที่, การออกแบบระบบ, การติดตั้งอุปกรณ์, การทดสอบการใช้งาน รวมถึงความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบของลูกค้า ทั้งนี้ทีมงานมุ่งหวังว่าการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพองค์กรของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา
Copyright 2010 © true connect co.,ltd.